Display: visual, text

ARA - Asociace recentní archeologie

18-21century.com [current version]

Asociace recentní archeologie je občanské sdružení s cílem sdružovat zájemce o problematiku výzkumu, poznání a ochrany památek z období 18. - 21. století.

Publisher: Asociace recentní archeologie

Archeologické centrum Olomouc

www.ac-olomouc.cz [current version]

Příspěvková organizace, jejímž cílem je záchrana movitých a nemovitých archeologických památek na území Olomouckého kraje. Součástí jsou nálezové zprávy, fotogalerie

Publisher: Archeologické centrum Olomouc

Archeologické rozhledy

archeologickerozhledy.cz [current version]

Recenzovaný časopis, založený r. 1949, je zaměřený na starší dějiny člověka a jeho hmotné kultury, vývoj životního prostředí i moderní směry archeologie, zejména v rámci střední Evropy. Přináší původní studie nadregionálního významu a zprávy o nové literatuře.

Publisher: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Praha

Licence: CC BY 4.0

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno

www.iabrno.cz [current version]

Ústav zabývající se výzkumem v oblasti pravěkých a časně středověkých dějin především na území Moravy a českého Slezska. Informace o ústavu, výzkumech, výzkumných střediscích a základnách.

Publisher: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Brno

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

www.arup.cas.cz [current version]

Stránky informují o činnosti Archeologického ústavu města Prahy jako například o jeho struktuře, aktivitách, publikacích, výzkumu, zaměstnancích a knihovně

Publisher: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Praha

Archeologie na dálnici D47 : projekt záchrany kulturního dědictví

www.archeologied47.cz [current version]

Informace o archeologickém výzkumu provedeném na archeologicky aktivním území. Součástí je kartografický materiál a přehled provedených výzkumů.

Publisher: Archeologické centrum Olomouc

Archeologie na dosah

www.archeologienadosah.cz [current version]

Stránky zaměřené na prezentaci archeologie, pravěkých a starověkých dějin a archeologického kulturního dědictví pro širokou veřejnost; informace o oboru archeologie, metodika, vzdělávací programy, přednášky.

Publisher: Národní muzeum

České muzeum stříbra : Kutná Hora

www.cms-kh.cz [current version]

Informace o historii, sbírkách a činnosti muzea. Součástí jsou i informace pro návštěvníky a aktuální výstavy a akce

Publisher: České muzeum stříbra

FFUK PRAHA | Ústav pro archeologii

uprav.ff.cuni.cz [current version]

Stránky ústavu, který se zabývá teoretickou a praktickou výukou pravěké archeologie, raně středověké archeologie, archeologie vrcholného a pozdního středověku. Těžiště výuky je zaměřeno na Českou republiku v evropském kontextu, zejména středoevropském. Informace o ústavu, studiu a výzkumu.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav pro archeologii

Hornické muzeum Příbram

www.muzeum-pribram.cz [current version]

Stránky obsahují aktuální informace o expozici Hornického muzea v Příbrami, mapují jeho historii a zároveň uvádí informace z oboru archeologie a turistiky týkající se oblasti Příbramska.

Publisher: Hornické muzeum Příbram

Moravia Magna : společnost pro kulturu, historii a umění

www.moraviamagna.cz [current version]

Stránky věnující se historii Velké Moravy. Informace o jazyku, písemnictví, legendách, mýtech a symbolech

Publisher: Společnost pro kulturu historii a umění

Muzeum města Ústí nad Labem

muzeumusti.cz [current version]

Informace o sbírkách, projektech a dalších činnostech Muzea města Ústí nad Labem

Publisher: Muzeum města Ústí na Labem

1 2