Display: visual, text

Archeologie na dálnici D47 : projekt záchrany kulturního dědictví

www.archeologied47.cz [current version]

Informace o archeologickém výzkumu provedeném na archeologicky aktivním území. Součástí je kartografický materiál a přehled provedených výzkumů.

Publisher: Archeologické centrum Olomouc

1