Display: visual, text

ARA - Asociace recentní archeologie

18-21century.com [current version]

Asociace recentní archeologie je občanské sdružení s cílem sdružovat zájemce o problematiku výzkumu, poznání a ochrany památek z období 18. - 21. století.

Publisher: Asociace recentní archeologie

Elektronická databáze technických památek České republiky (a okolí)

technickepamatky.cz [current version]

Informace o dějinách průmyslu, technických památkách a industriální architektuře v Libereckém kraji

Publisher: Rous, Ivan

Fortifikace.net

fortifikace.net [current version]

Projekt zaměřený především na problematiku novodobých pevnostních staveb ve spojitosti s územím naší vlasti.

Publisher: Kunc, Petr

Správným směrem

spravnym.smerem.cz [current version]

Stránky věnované především článkům z oblasti železniční dopravy, architektury, vědy a techniky. Součástí databáze úzkokolejek a katalog vleček na území ČR.

Publisher: Kalina, Jiří

Vodárenské věže

www.vodarenskeveze.cz [current version]

Webové stránky, které mají za cíl mapovat a informovat o vodárenských věžích u nás. Součástí je databáze vodárenských věží s popisnými údaji.

Publisher: Kořínek, Robert

Vodní mlýny

vodnimlyny.cz [current version]

Stránky shromažďují informace o všech vodních mlýnech v ČR. Součástí informace o jejich architektuře a technologickém vybavení.

Publisher: Šimek, Rudolf

Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze

vcpd.cvut.cz [current version]

Jedná o stránky výzkumného centra průmyslového dědictví, jehož hlavním cílem je vytvoření koordinační platformy pro spolupráci širokého spektra institucí se zaměřením na architektonická a stavebně technická kritéria, ekologická i ekonomická hlediska výzkumu, záchrany a nového využití technických památek, průmyslových staveb a areálů

Publisher: ČVUT

1