Display: visual, text

FFUK PRAHA | Ústav pro archeologii

uprav.ff.cuni.cz [current version]

Stránky ústavu, který se zabývá teoretickou a praktickou výukou pravěké archeologie, raně středověké archeologie, archeologie vrcholného a pozdního středověku. Těžiště výuky je zaměřeno na Českou republiku v evropském kontextu, zejména středoevropském. Informace o ústavu, studiu a výzkumu.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav pro archeologii

1