Display: visual, text

Český národní korpus

ucnk.ff.cuni.cz/cs/ [current version]

Akademický projekt zaměřený na budování rozsáhlého počítačového korpusu především psané češtiny

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav Českého národního korpusu

FFUK PRAHA | Ústav pro archeologii

uprav.ff.cuni.cz [current version]

Stránky ústavu, který se zabývá teoretickou a praktickou výukou pravěké archeologie, raně středověké archeologie, archeologie vrcholného a pozdního středověku. Těžiště výuky je zaměřeno na Českou republiku v evropském kontextu, zejména středoevropském. Informace o ústavu, studiu a výzkumu.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav pro archeologii

Ústav etnologie

uetn.ff.cuni.cz/cs/ [current version]

Webové stránky ústavu etnologie, který se zabývá lingvistickou antropologí, folklorem, etnologií konkrétních oblastí, zejména Evropy s důrazem na českou etnologii a její tradice. Informace o ústavu, studiu, výzkumu a vědě.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav etnologie

Ústav germánských studií : skandinavistika

nordic.ff.cuni.cz [current version]

Informace o ústavu, studiu, aktuálním dění, vědě a výzkumu.

Publisher: Univerzita Karlova

Ústav hospodářských a sociálních dějin

uhsd.ff.cuni.cz [current version]

Stránky ústavu na Karlově univerzitě, který se zaměřuje především na výzkum proměn českého státu, státnosti a společnosti od středověku po současnost. Informace o ústavu a studiu, vědě a výzkumu.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav hospodářských a sociálních dějin

Ústav patologické fyziologie 1. lékařské fakulty

patofyziologie.lf1.cuni.cz [current version]

Ústav zabezpečuje výukový program z patologické fyziologie pro obor všeobecné a zubní lékařství. Informace o ústavu, zaměstnancích, studiu a vědě.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav patologické fyziologie

Ústav výpočetní techniky : Univerzita Karlova

uvt.cuni.cz/UVT-1.html [current version]

Informace o ústavu, projektech, informačním systému Univerzity Karlovy a dalším.

Publisher: Univerzita Karlova

1