Display: visual, text

Germanismy.cz

germanismy.cz [current version]

Slovník germanismů, ve kterém jsou slova uvedena v němčině a jejich česká podoba a význam.

Publisher: Vigato, Gustav

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Svaz germanistů České republiky : SG ČR

www.svazgermanistu.cz [current version]

Stránky svazu sdružující osoby vědecky či pedagogicky se zabývající germanistikou. Cílem je aktivní prezentace zájmů vysokoškolské obce germanistů, koordinování studijních programů, informační činnost a pořádání odborných akcí.

Publisher: Svaz germanistů ČR

Ústav germánských studií : germanistika

german.ff.cuni.cz [current version]

Stránky obsahují informace o ústavu, výuce a o výzkumu v oblasti germánských studií.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav germánských studií

Ústav germánských studií : skandinavistika

nordic.ff.cuni.cz [current version]

Informace o ústavu, studiu, aktuálním dění, vědě a výzkumu.

Publisher: Univerzita Karlova

1