Display: visual, text

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

www.svl.cz [current version]

Informace o společnosti, novinkách, výzkumech, projektech a vzdělávání. Součástí doporučené postupy a znalostní testy

Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Společnost všeobecného lékařství

Ústav patologické fyziologie 1. lékařské fakulty

patofyziologie.lf1.cuni.cz [current version]

Ústav zabezpečuje výukový program z patologické fyziologie pro obor všeobecné a zubní lékařství. Informace o ústavu, zaměstnancích, studiu a vědě.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav patologické fyziologie

1