Display: visual, text

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno

www.iabrno.cz [current version]

Ústav zabývající se výzkumem v oblasti pravěkých a časně středověkých dějin především na území Moravy a českého Slezska. Informace o ústavu, výzkumech, výzkumných střediscích a základnách.

Publisher: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Brno

Přehled výzkumů

www.iabrno.cz/pv/ [current version]

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na archeologii. Obsahuje studie a zprávy o výzkumech. Plné texty dostupné od roku 2008.

Publisher: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Brno

1