If you see this page, it is not possible to search the archive right now. Some links may return an error.

We are trying to resolve the problem. Please, try to load Webarchiv again later.Display: visual, text

Arcis : open archaeological database

arcis.ff.cuni.cz [current version]

Stránky jsou doplňkem k tištěným publikacím o archeologickém výzkumu v jižním Uzbekistánu. Obsahují informace a články o výzkumu a databázi archeologických nálezů.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav pro klasickou archeologii

Mikulčice - Valy

arub.public08.cz/mikulcice/mikulcice-valy [current version]

Informace o archeologickém výzkumu v raně středověkém hradišti Valy u Mikulčic.

Publisher: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Brno

Obrazová galerie paleolitu

www.iabrno.cz/agalerie/agalerie.htm [current version]

Stránky informují o způsobu života v době paleolitu součástí je bohatá obrazová dokumentace

Publisher: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Brno

Praehistorica

karolinum.cz/casopis/praehistorica/aktualni-cislo [current version]

Odborný akademický časopis zaměřený na archeologii ve Střední Evropě, zejména na období pravěku a ranné doby dějinné.

Publisher: Univerzita Karlova

Přehled výzkumů

www.iabrno.cz/pv/ [current version]

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na archeologii. Obsahuje studie a zprávy o výzkumech. Plné texty dostupné od roku 2008.

Publisher: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Brno

Středisko pro paleolit a paleoetnologii Dolní Věstonice : Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.

paleodv.wordpress.com [current version]

Informace o středisku zaměřeného na paleolit, zkoumající život a adaptace lovců mamutů v měnícím se klimatu a krajině poslední ledové doby.

Publisher: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Brno

Terraverita.cz : nejen věda rýče

terraverita.cz/clanky [current version]

Články zaměřené na téma archeologie, dokumentace a popis archeologických výzkumů. Bohatá fotogalerie

Publisher: TerraVerita

Wogastisburc.com

wogastisburc.com [current version]

Zdroj obsahuje informace o archeologických nálezech a bádání převážně z období Velkomoravské říše

Publisher: Galatík, Jan

1