Display: visual, text

Středisko pro paleolit a paleoetnologii Dolní Věstonice : Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.

paleodv.wordpress.com [current version]

Informace o středisku zaměřeného na paleolit, zkoumající život a adaptace lovců mamutů v měnícím se klimatu a krajině poslední ledové doby.

Publisher: Akademie věd ČR. Archeologický ústav. Brno

1