Display: visual, text

Asociace Nevládních Neziskových Aktivit Karlovarského Kraje : ANNA KK

www.annakk.cz [current version]

Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje je otevřeným sdružením neziskových organizací, které působí v Karlovarském kraji. Dlouhodobým cílem Asociace je podporovat vzájemnou spolupráci, výměnu zkušenosti a pomáhat v rozvoji neziskových organizací.

Publisher: Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje

Památky a příroda Karlovarska : kulturně-historické a přírodní bohatství okresu Karlovy Vary

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz [current version]

Informace o historii, přírodě, architektonických památkách, přírodních zajímavostech, zaniklých obcích, cestách, stezkách a výletech Karlovarska.

Publisher: Vyčichlo, Jaroslav

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ
1