Display: visual, text

Česká matice technická

web.cvut.cz/cmt/ [current version]

Matice se zabývá vydáváním původní české technické literatury. Stránky informují o činnosti, členech nebo vydaných a připravovaných titulech.

Publisher: Česká matice technická

Česká mincovna : dokonalost v každém detailu

www.mint.cz [current version]

Česká mincovna razí veškeré oběžné mince pro potřeby České republiky, pamětní mince a medalie. Informace o firmě, emisní plány na jednotlivé roky, katalog mincí a medailí.

Publisher: Jablonex Group

Česká nukleární společnost

www.csvts.cz/cns/ [current version]

Informace a zpravodajství z oboru jaderné energetiky a oblasti mírového využívání jaderné energie. Obsahuje zpravodaje ČNS a infoWIN

Publisher: Česká nukleární společnost

Česká republika : zámky, hrady a jiné zajímavosti

www.zamky-hrady.cz [current version]

Průběžně aktualizovaná internetová prezentace zámků, hradů a jiných zajímavých a méně známých památkových objektů na území ČR.

Publisher: ATIKA

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Česká rozvojová agentura

rozvojovestredisko.cz [current version]

Stránky obsahují zejména informace o poskytovaných dotacích a projektech zahraniční rozvojové spolupráce realizovaných agenturou v partnerských zemích ČR

Publisher: Česká rozvojová agentura

Česká společnost chemická

www.csch.cz [current version]

Stránky odborné společnosti zastupující zájmy a aktivity chemiků v České republice. Informace o historii a členství, stanovy a etický kodex, zprávy o činnosti.

Publisher: Česká společnost chemická

Česká společnost ekonomická

www.cse.cz [current version]

Informace o společnosti, pořádaných akcích a soutěžích, vydávaných publikacích, apod. Součástí zpravodaj ČSE

Publisher: Česká společnost ekonomická

Licence: CC BY-NC 4.0

Česká společnost pro nové materiály a technologie : ČSNMT

csnmt.cz [current version]

Informace o společnosti, pořádaných akcích a publikacích. Součástí Zpravodaj ČSNMT.

Publisher: Česká společnost pro nové materiály a technologie

Česká společnost pro politické vědy

cspv.cz [current version]

Sdružení profesionálních pracovníků a zájemců o politické vědy. Součástí stanovy společnosti, periodikum Politologická revue.

Publisher: Česká společnost pro politické vědy

Česká statistická společnost

statspol.cz [current version]

Stránky obsahují kromě informací o společnosti mimo jiné také Informační bulletin nebo sborníky z konferencí Stakan, Robust a Request

Publisher: Česká statistická společnost

Česká technologická platforma pro potraviny

ctpp.cz [current version]

Platforma se zaměřuje na účinnou integraci strategicky zaměřeného, nadnárodního a koordinovaného výzkumu v oblasti výživy, potravinářských a spotřebitelských oborů a řízení potravinového řetězce.

Publisher: Potravinářská komora ČR

Česká ženská lobby

www.czlobby.cz [current version]

Stránky organizace, která hájí práva žen v České republice. Součástí informace o sdružení, činnosti spolupracujících organizací.

Publisher: Česká ženská lobby

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 51