Display: visual, text

Centrum pro podporu zaměstnanců : CPPZ

www.cppz.cz [current version]

Centrum je výstupem projektu "Outplacement pro velké podniky" Iniciativy Společenství Equal, jeho posláním je podporovat zaměstnanost všech osob bez rozdílu věku, pohlaví a vzdělání a pomoci k jejich uplatnění na pracovním trhu.

Publisher: Dopravní vzdělávací institut

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

www.emuzeum.cz [current version]

Centrum je samostatným oddělením Národního muzea. Zprostředkovává muzejní sbírky a informuje veřejnost o událostech v českém muzejnictví. Stránky obsahují právní předpisy, metodiku, odborné články z oblasti muzejnictví a muzeologie, přehled souvisejících stipendií

Publisher: Národní muzeum

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

crr.cz [current version]

Informace o dotačních programech EU, Regionálním rozvojovém fondu, regionálním členění pro programy spolufinancované EU a regionálních rozvojových agenturách. Součástí je Mapový server CRR ČR

Publisher: Centrum pro regionální rozvoj ČR

Centrum pro sociální a ekonomické strategie : CESES : Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

ceses.cuni.cz [current version]

Informace o aktivitách vědeckého Centra pro sociální a ekonomické strategie. Odborné informace, aktuality, organizační struktura

Publisher: Univerzita Karlova. Centrum pro sociální a ekonomické strategie

Centrum pro výzkum neziskového sektoru

www.e-cvns.cz [current version]

Informace o činnosti centra zaměřeného na výzkum ekonomiky neziskových organizací

Publisher: Centrum pro výzkum neziskového sektoru

Licence: CC BY 3.0

Centrum strategických studií

barrister.cz/strat/ [current version]

Výzkum , analýzy a odborné debaty na téma bezpečnost, prevence a řešení konfliktů s ohledem na Českou republiku a její postavení v Evropě.

Publisher: Centrum strategických studií

Centrum tiskových zpráv

press.honzaskranka.cz [current version]

Sbírka tiskových zpráv soustředěná na společenské dění, které stojí stranou zájmu velkých mediálních agentur

Publisher: Agentura Honza Škraňka

Ceny Ministerstva kultury České republiky za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury pro rok...

www.mkcr.cz/cenymk/2011/ [current version]

Stránky každodoročně udílených cen Ministerstva kultury ČR. Informace o cenách, laureátech, předchozích ročnících, součástí fotogalerie.

Publisher: Ministerstvo kultury

Ceny Thálie

ceny-thalie.cz [current version]

Stránky ocenění Ceny Thálie udělované uměleckým jevištním výkonům. Součástí stránek nominovaní umělci, laureáti.

Publisher: Herecká asociace

Česká advokátní komora

www.cak.cz [current version]

Zdroj obsahuje informace o České advokátní komoře, která je největší právnickou profesní organizací v České republice. Informace o organizaci, předpisy o advokacii, bulletin advokacie od roku 1994

Publisher: Česká advokátní komora

Česká akademie zemědělských věd

cazv.cz [current version]

Informace o České akademii zemědělských věd. Organizační struktura, historie, činnost, pozvánky, publikace, terminologický zemědělský slovník

Publisher: Česká akademie zemědělských věd

Česká archivní společnost

cesarch.cz [current version]

Webové stránky profesního sdružení archivářů. Obsahují stanovy, společenské aktivity, legislativu, vydané publikace. Zahrnut je též obsah zaniklého Archivního čtvrtletníku

Publisher: Česká archivní společnost

1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 51