Display: visual, text

Česká společnost pro politické vědy

cspv.cz [current version]

Sdružení profesionálních pracovníků a zájemců o politické vědy. Součástí stanovy společnosti, periodikum Politologická revue.

Publisher: Česká společnost pro politické vědy

1