Display: visual, text

Česká společnost chemická

www.csch.cz [current version]

Stránky odborné společnosti zastupující zájmy a aktivity chemiků v České republice. Informace o historii a členství, stanovy a etický kodex, zprávy o činnosti.

Publisher: Česká společnost chemická

1