Display: visual, text

Blog.Respekt.cz

blog.respekt.cz [current version]

Politicko-společenský blog redaktorů a čtenářů týdeníku Respekt

Publisher: R-Presse

Bohoušek.cz : foglarovský magazín

bohousek.cz [current version]

Webové stránky přinášející příspěvky zajímavostí souvisejících s životem a dílem spisovatele Jaroslava Foglara

Publisher: Lebeda, Milan

Bohumil Konečný : český malíř, kreslíř, ilustrátor

bimba.cz [current version]

Životopis, dílo a další informace o známém českém malíři a ilustrátorovi

Publisher: Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni

Bojovníci za svobodu.cz

www.zasvobodu.cz [current version]

Politická, nestranická organizace sdružující účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce. Součástí jsou historické informace a fakta o domácím a zahraničním odboji.

Publisher: Český svaz bojovníků za svobodu

Britské listy

www.blisty.cz [current version]

Deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví. Vychází denně a jeho cílem je podporou otevřené diskuse pomáhat rozvoji demokracie v České republice

Publisher: Občanské sdružení Britské listy

Buddhismus Diamantové cesty

bdc.cz [current version]

Úvod do buddhismu tzv. Diamantové cesty, informace o aktivitách jeho vyznavačů v ČR

Publisher: Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

Budoucnost profesí

budoucnostprofesi.cz [current version]

Střednědobé analýzy trhu práce pro jednotlivé profese, sektorové studie vybraných částí české ekonomiky, vývoj zaměstnanosti v odvětvích a na regionálních trzích práce

Publisher: Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci

www.iips.cz/cs/lidska-prava/bulletin-centra/ [current version]

Bulletin Centra přidruženému k Mezinárodnímu politologického ústavu Masarykovy univerzity. Časopis je rozdělen do čtyř tématických okruhů: mezinárodní trestní soudnictví, evropský systém ochrany lidských práv, zahraniční politika a lidská práva, česká politika a lidská práva

Publisher: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav

Burza cenných papírů Praha

www.pse.cz [current version]

Informace o burze a obchodovaných produktech pro investory i emitenty, včetně průběžně aktualizovaných výsledků obchodování, statistik a indexu

Publisher: Burza cenných papírů Praha

Business leaders forum

www.blf.cz [current version]

Sdružení prosazuje dodržování etiky v podnikatelské praxi, naplňování společenské odpovědnosti firem (CSR) a podporuje spolupráci mezi firemním, veřejným a neziskovým sektorem. Obsahuje mimo jiné el. publikace na téma CSR nebo rovných příležitostí, případové studie, Zpravodaj společnosti BLF nebo Online databázi CSR v ČR

Publisher: Business leaders forum

Bylo to jinak

www.bylotojinak.cz [current version]

Nový pohled na původ a životní osudy Přemyslovců inspirovaný mytologií a českými pověstmi.

Publisher: Cinert, Jan

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

calla.cz [current version]

Sdružení usilující o zachování ekosystémů v Jižních Čechách a o rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zahrnuje ekologické poradenství. Součástí je zpravodaj Ďáblík

Publisher: Sdružení pro záchranu prostředí Calla

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 51