Display: visual, text

Českomoravská společnost chovatelů

www.cmsch.cz [current version]

Informace o organizaci plemenářství a souvislostech chovu hospodářských zvířat. Informace o společnosti, její organizaci a činnosti, součástí ústřední evidence chovů.

Publisher: Českomoravská společnost chovatelů

Highland-cattle na farmě Farim : skotský náhorní skot na šumavské ekologické farmě

highland-cattle.eu [current version]

Stránky o chovu skotského náhorního skotu na šumavské ekologické farmě

Publisher: Farim

Svaz chovatelů Českého trakéna

www.ceskytraken.cz [current version]

Stránky svazu věnovaného chovu trakénů v České republice. Aktuality, seznam plemenných koní a informace o svazu.

Publisher: Svaz chovatelů Českého trakéna

Svaz chovatelů koní Kinských : SCHKK

www.schkk.cz [current version]

Stránky svazu chovatelů přináší informace a aktuality z oblasti chovu tohoto plemene, přehled jednotlivých chovatelů. Součástí stránek je také plemenná kniha.

Publisher: Svaz chovatelů koní Kinských

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

schpcm.cz [current version]

Stránky svazu sdružující majitele šlechtitelských chovů prasat. Ekonomické i statistické informace, novinky z oblasti chovu prasat a online plemenná kniha.

Publisher: Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

1