Display: visual, text

Asociace svazů chovatelů koní České republiky : ASCHK ČR

aschk.cz [current version]

Stránky asociace sdružující svazy chovatelů koní. Obsahují aktuality a události z chovu, plemenné knihy a soutěž o nejkrásnějšího koně ČR.

Publisher: Asociace svazů chovatelů koní

Českomoravská společnost chovatelů

www.cmsch.cz [current version]

Informace o organizaci plemenářství a souvislostech chovu hospodářských zvířat. Informace o společnosti, její organizaci a činnosti, součástí ústřední evidence chovů.

Publisher: Českomoravská společnost chovatelů

Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o.

www.nhkladruby.cz [current version]

Informace o hřebčínu, jeho historii, činnosti a aktuálních akcích. Součástí plemenná kniha a informace o chovu starokladrubských koní.

Publisher: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Plemenní hřebci

www.plemenici.cz [current version]

Stránky obsahují katalog plemenných hřebců a informují o jejich chovu.

Publisher: Maršálková, Ivana

Svaz chovatelů Českého trakéna

www.ceskytraken.cz [current version]

Stránky svazu věnovaného chovu trakénů v České republice. Aktuality, seznam plemenných koní a informace o svazu.

Publisher: Svaz chovatelů Českého trakéna

1