Display: visual, text

Asociace svazů chovatelů koní České republiky : ASCHK ČR

aschk.cz [current version]

Stránky asociace sdružující svazy chovatelů koní. Obsahují aktuality a události z chovu, plemenné knihy a soutěž o nejkrásnějšího koně ČR.

Publisher: Asociace svazů chovatelů koní

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

www.postovniholub.cz [current version]

Stránky informují o svazu. Obsahují výsledky soutěží a závodů, informace o výstavách a akcích, seznam zalétlých holubů. Součástí časopis Poštovní holub od roku 2000.

Publisher: Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Český svaz chovatelů

cschdz.eu [current version]

Informace o svazu, krajských organizacích a odborných sekcích (králíci, holubi, ptactvo...).

Publisher: Český svaz chovatelů

Český svaz chovatelů jerseyského skotu

www.jersey.cz [current version]

Stránky svazu, který zajišťuje šlechtění jerseyského skotu v ČR a poskytuje poradenskou službu chovatelům a zájemcům o toho plemeno. Informují o svazu, plemeni, jeho chovu a užitkovosti a obsahují také plemennou knihu.

Publisher: Český svaz chovatelů jerseyského skotu

Český svaz chovatelů masného skotu

cschms.cz [current version]

Stránky svazu s celorepublikovou působností, který je také pověřen řízením šlechtitelské práce v chovu masného skotu. Stránky obsahují informace o svazu, jeho akcích, šlechtění, příslušné legislativě a charakteristiky jednotlivých plemen. Součástí webu je také databáze plemenných býků.

Publisher: Český svaz chovatelů masného skotu

Svaz chovatelů českého strakatého skotu

www.cestr.cz [current version]

Informace o svazu, který se podílí na vytváření strategie chovu skotu v České republice a zajišťuje poradenství v oblasti jeho šlechtění. Součástí stránek informace o jednotlivých plemenech skotu a plemenná kniha býků.

Publisher: Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Licence: CC BY 3.0

Svaz chovatelů Českého trakéna

www.ceskytraken.cz [current version]

Stránky svazu věnovaného chovu trakénů v České republice. Aktuality, seznam plemenných koní a informace o svazu.

Publisher: Svaz chovatelů Českého trakéna

Svaz chovatelů holštýnského skotu : SCHHS ČR, o.s.

www.holstein.cz [current version]

Informace o svazu, který je zaměřen na činnosti, které slouží chovatelům holštýnského skotu k zušlechtění jejich stád a zvyšování ekonomické efektivnosti hospodaření. Součástí stránek je i databáze plemenných býků.

Publisher: Svaz chovatelů holštýnského skotu

Svaz chovatelů koní Kinských : SCHKK

www.schkk.cz [current version]

Stránky svazu chovatelů přináší informace a aktuality z oblasti chovu tohoto plemene, přehled jednotlivých chovatelů. Součástí stránek je také plemenná kniha.

Publisher: Svaz chovatelů koní Kinských

Svaz chovatelů ovcí a koz Česká republika

schok.cz [current version]

Stránky svazu, který podporuje rozvoj chovu ovcí a koz. Součástí stránek jsou také informace o jednotlivých plemenech, jejich šlechtění a registr plemenných beranů a kozlů.

Publisher: Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

schpcm.cz [current version]

Stránky svazu sdružující majitele šlechtitelských chovů prasat. Ekonomické i statistické informace, novinky z oblasti chovu prasat a online plemenná kniha.

Publisher: Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Základní organizace Českého svazu chovatelů Zdounky : ZO ČSCH Zdounky

www.cschzdounky.estranky.cz [current version]

Stránky základní organizace Českého svazu chovatelů Zdounky informují o svazu, chovaných zvířatech, výstavách pořádaných svazem a dalších akcích.

Publisher: Český svaz chovatelů. Základní organizace Zdounky

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1