Display: visual, text

Českomoravská společnost chovatelů

www.cmsch.cz [current version]

Informace o organizaci plemenářství a souvislostech chovu hospodářských zvířat. Informace o společnosti, její organizaci a činnosti, součástí ústřední evidence chovů.

Publisher: Českomoravská společnost chovatelů

Rozhledy agrárního venkova 012 : aktuality - komentáře - informace - fejetony

agrarnivenkov2011.blogspot.cz [current version]

Blog přináší informace z oblasti zemědělství, venkova, výroby potravin i informace o politice zaměřené na zemědělství a autorovy názory.

Publisher: Kroupa, Stanislav

Rozhledy agrárního venkova : aktuality - komentáře - fejetony - historie

rozhledyav.blogspot.com [current version]

Blog obsahující informace o současném stavu zemědělství na českém venkově

Publisher: Kroupa, Stanislav

1