Display: visual, text

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

www.af.czu.cz [current version]

Informace o fakultě, zaměstnancích, studiu, výzkumu a jednotlivých katedrách

Publisher: Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Rozhledy agrárního venkova 012 : aktuality - komentáře - informace - fejetony

agrarnivenkov2011.blogspot.cz [current version]

Blog přináší informace z oblasti zemědělství, venkova, výroby potravin i informace o politice zaměřené na zemědělství a autorovy názory.

Publisher: Kroupa, Stanislav

Rozhledy agrárního venkova : aktuality - komentáře - fejetony - historie

rozhledyav.blogspot.com [current version]

Blog obsahující informace o současném stavu zemědělství na českém venkově

Publisher: Kroupa, Stanislav

Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

www.sptjs.cz [current version]

Oficiální stránky sdružení, obsahují informace o jednotlivých odrůdách a kalendář akcí. Sdružení vydává Pícninářské listy.

Publisher: Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen

Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce

ovocnarska-unie.cz/web/web-sispo/ [current version]

Odborný server věnující se problematice pěstování ovoce. Zveřejněn je seznam odrůd, metodika hnojení, dotace

Publisher: Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod

vubhb.cz [current version]

Informace o činnostech Výzkumného ústavu bramborářského. Aktuality, výzkumné projekty, vědecké práce.

Publisher: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod

Výzkumný ústav rostlinné výroby

www.vurv.cz [current version]

Informace o aktivitách Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Problematika agroekologie, genetiky, rostlinolékařství a výživy rostlin

Publisher: Výzkumný ústav rostlinné výroby

1