Zobrazení: vizuální, textové

Biologie. Chemie. Zeměpis.

bichez.pedf.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky odborného recenzovaného časopis zaměřeného na problematiku didaktiky přírodních věd. Obsahuje teoretické studie, historické studie věnované vývoji přírodovědného myšlení a vzdělávání, metodické studie věnované stávajícím i novým metodám aj.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Česká společnost chemická

www.csch.cz [aktuální verze]

Stránky odborné společnosti zastupující zájmy a aktivity chemiků v České republice. Informace o historii a členství, stanovy a etický kodex, zprávy o činnosti.

Vydavatel: Česká společnost chemická

Chemagazín

www.chemagazin.cz [aktuální verze]

Odborné technické články týkající se výzkumu a vývoje, laboratorních postupů, legislativy, řízení výroby a managementu, výrobních zařízení, provozní údržby, chemických technologií, projekce a konstrukce chemických strojů a zařízení

Vydavatel: Chemagazín

Chemická olympiáda

natur.cuni.cz/cho/ [aktuální verze]

Informace o chemické olympiádě, jednotlivé ročníky včetně minulých, organizační řád a aktuality

Vydavatel: Ústřední komise Chemické olympiády

Chemická sekce : Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

www.natur.cuni.cz/chemie/ [aktuální verze]

Informace o pracovišti Chemické sekce (sdružuje 6 kateder), jeho organizaci, činnosti, studiu a výzkumných záměrech.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Sekce chemie

Chemické pokusy - hravě i doma

www.chempokusy.webzdarma.cz [aktuální verze]

Pracovní a metodické listy k základním chemickým pokusům. Součástí je i jejich fotogalerie

Vydavatel: Marešová, Jitka

E-ChemBook.eu : multimediální učebnice chemie

www.e-chembook.eu [aktuální verze]

Multimediální vzdělávací portál, který má sloužit jako učebnice a příručka chemie pro studium na středních školách a k přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám. Chemické názvosloví, úlohy, periodické tabulky a další.

Vydavatel: Břížďala, Jan

Licence: CC BY 4.0

Iontosorb : bead cellulose derivatives

www.iontosorb.cz [aktuální verze]

Stránky obsahují informace o sorbentech a jejich využití jako derivátů celulózy

Vydavatel: Iontosorb

Katedra chemie : pedagogická fakulta MU

www.ped.muni.cz/wchem/ [aktuální verze]

Informace o historii, studiu a výzkumu na Katedře chemie Pedagogické fakulty Masarykovi univerzity. Součástí jsou i výukové materiály převážně z oblasti obecné a fyzikální chemie

Vydavatel: Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Katedra chemie

Odborná skupina termické analýzy

www.thermal-analysis.cz [aktuální verze]

Stránky odborné skupiny sdružující české badatele a výzkumné skupiny používající pro studované látky různé metody termické analýzy a kalorimetrie. Obsahuje aktuality, seznam členů, publikované dokumenty a informace o termoanalytickém semináři.

Vydavatel: Česká společnost chemická

Přírodní látky

www.biotox.cz/naturstoff/ [aktuální verze]

Informace o živých organizmech a látkách, které obsahují, o vzniku organických sloučenin jejich vlastnostech a významu.

Vydavatel: Krmenčík, Pavel

Přírodní vědy a technika

www.astronom.cz/procyon/ [aktuální verze]

Portál zaměřený na popularizaci přírodních věd a techniky

Vydavatel: Hroch, Miloš

1 2