Zobrazení: vizuální, textové

Akademie múzických umění v Praze

amu.cz [aktuální verze]

Informace o akademii, činnosti, studiu, umění, vědě, výzkumu, studijních programech a dalším.

Vydavatel: Akademie múzických umění v Praze

Antropologická studia : Fakulta humanitních studií

antropologie.fhs.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky studijního programu, jehož cílem je rozvádět a šířit antropologické poznání prostřednictvím výzkumu a výuky. Informace o programu, vyučujících, výzkumu a aktuálním dění.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Asociace vysokoškolských poradců

www.asociacevsp.cz [aktuální verze]

Stránky neziskové organizace sdružující akademické pracovníky a další zaměstnance působící na vysokých školách poskytující poradenské služby. Součástí organizační struktura, řešené projekty, pořádané konferencea konference, oborové publikace, adresář VŠ poraden.

Vydavatel: Asociace vysokoškolských poradců

Augustin : zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na Univerzitě Hradec Králové pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami

www.augustin-uhk.cz [aktuální verze]

Stránky projektu, který se snaží rozvíjet inkluzivní prostředí na Univerzitě Hradec Králové. Obsahuje popis projektu, výstupy.

Vydavatel: Univerzita Hradec Králové. Augustin - středisko pro studenty se specifickými potřebami

ČVUT Fakulta elektrotechnická

www.fel.cvut.cz [aktuální verze]

Fakulta vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti elektrotechniky, sdělovací techniky, automatizace, informatiky a výpočetní techniky. Informace o fakultě, studiu, výzkumu a aktuálním dění.

Vydavatel: ČVUT. Elektrotechnická fakulta

Dža dureder

www.dzadureder.cz [aktuální verze]

Cílem projektu Dža dureder bylo kvalitně připravit romské studenty středních škol na přijímací zkoušky na vysoké školy. Zdroj obsahuje informace o nabídce studijních vysokoškolských oborů, o přijímacích zkouškách obecně i praktických stránkách studia.

Vydavatel: Občanské sdružení Slovo 21

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

frrms.mendelu.cz [aktuální verze]

Informace o fakultě, studiu, vědecké a výzkumné činnosti

Vydavatel: Mendelova univerzita. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Historický ústav

www.phil.muni.cz/wuhi/ [aktuální verze]

Stránky Historického ústavu na Masarykově univerzitě publikují informace o ústavu obecně a o studiu pro studenty i uchazeče o studium. Lze zde také nalézt informace o výzkumných projektech probíhajících na ústavu, publikacích a vydávaných odborných časopisech. Zveřejňují také krátké články s aktualitami a zajímavostmi.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Historický ústav

i-Forum

iforum.cuni.cz [aktuální verze]

Webová stránka informující o Univerzitě Karlově. Součástí je pdf verze časopisu Forum (čtvrtletně)

Vydavatel: Univerzita Karlova. Redakce

Jinonice : areál Univerzity Karlovy v Praze

www.jinonice.cuni.cz [aktuální verze]

Základní informace o areálu, přehledu pracovišť, správě budov, počítačové pracovně a správní radě.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Katedra anglistiky a amerikanistiky

www.phil.muni.cz/wkaa/ [aktuální verze]

Informace o katedře, zaměstnancích, výuce, výzkumu a aktuálním dění.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Katedra anglistiky a amerikanistiky

Katedra aplikované matematiky

www.am.vsb.cz [aktuální verze]

Informace o katedře, zaměstnancích, studiu, výzkumu a seminářích. Součástí studijní materiály a abstrakty odborných publikací.

Vydavatel: Vysoká škola báňská - TU. Katedra aplikované matematiky

1 2 3 4