Zobrazení: vizuální, textové

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

www.lf1.cuni.cz [aktuální verze]

Informace o fakultě pro studenty, uchazeče o studium, doktorandy i absolventy. Obsahuje aktuality o dění na fakultě a o vědecké činnosti fakulty.

Vydavatel: Univerzita Karlova

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

www.lf2.cuni.cz [aktuální verze]

Informace o fakultě pro studenty a uchazeče o studium. Obsahuje aktuality o dění na fakultě a o vědecké činnosti fakulty.

Vydavatel: Univerzita Karlova

3. lékařská fakulta : Univerzita Karlova

www.lf3.cuni.cz [aktuální verze]

Informace o fakultě pro studenty, uchazeče o studium a doktorandy. Obsahuje aktuality o dění na fakultě a o vědecké činnosti fakulty.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Akademie múzických umění v Praze

amu.cz [aktuální verze]

Informace o akademii, činnosti, studiu, umění, vědě, výzkumu, studijních programech a dalším.

Vydavatel: Akademie múzických umění v Praze

Antropologická studia : Fakulta humanitních studií

antropologie.fhs.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky studijního programu, jehož cílem je rozvádět a šířit antropologické poznání prostřednictvím výzkumu a výuky. Informace o programu, vyučujících, výzkumu a aktuálním dění.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Asociace vysokoškolských poradců

www.asociacevsp.cz [aktuální verze]

Stránky neziskové organizace sdružující akademické pracovníky a další zaměstnance působící na vysokých školách poskytující poradenské služby. Součástí organizační struktura, řešené projekty, pořádané konferencea konference, oborové publikace, adresář VŠ poraden.

Vydavatel: Asociace vysokoškolských poradců

Atlas houbových organismů

old.botany.upol.cz/atlasy/system/index.php [aktuální verze]

Výukový materiál obsahující informace o houbových organismech, životní strategie hub a systém hub.

Vydavatel: Univerzita Palackého. Přírodovědecká fakulta. Katedra botaniky. Oddělení fytopatologie

Licence: CC BY-NC 4.0

Augustin : zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na Univerzitě Hradec Králové pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami

www.augustin-uhk.cz [aktuální verze]

Stránky projektu, který se snaží rozvíjet inkluzivní prostředí na Univerzitě Hradec Králové. Obsahuje popis projektu, výstupy.

Vydavatel: Univerzita Hradec Králové. Augustin - středisko pro studenty se specifickými potřebami

Bryoweb : na Katedře botaniky PřF JU

botanika.prf.jcu.cz/bryoweb/ [aktuální verze]

Stránky bryologické skupiny na katedře botaniky Jihočeské univerzity. Informace o bryologii, výuce, publikacích, diplomových pracích, součástí fotogalerie z bryologických akcí.

Vydavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

ČVUT Fakulta elektrotechnická

www.fel.cvut.cz [aktuální verze]

Fakulta vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti elektrotechniky, sdělovací techniky, automatizace, informatiky a výpočetní techniky. Informace o fakultě, studiu, výzkumu a aktuálním dění.

Vydavatel: ČVUT. Elektrotechnická fakulta

Dža dureder

www.dzadureder.cz [aktuální verze]

Cílem projektu Dža dureder bylo kvalitně připravit romské studenty středních škol na přijímací zkoušky na vysoké školy. Zdroj obsahuje informace o nabídce studijních vysokoškolských oborů, o přijímacích zkouškách obecně i praktických stránkách studia.

Vydavatel: Občanské sdružení Slovo 21

Fakulta humanitních studií : Univerzita Karlova

fhs.cuni.cz [aktuální verze]

Fakulta nabízí široké spektrum studijních programů, zaměřených na humanitní vědy, filozofii, sociální vědy, a kulturní studia. Informace o fakultě, vědě, výzkumu a aktuálním dění na škole.

Vydavatel: Univerzita Karlova

1 2 3 4 5