Zobrazení: vizuální, textové

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

www.lf1.cuni.cz [aktuální verze]

Informace o fakultě pro studenty, uchazeče o studium, doktorandy i absolventy. Obsahuje aktuality o dění na fakultě a o vědecké činnosti fakulty.

Vydavatel: Univerzita Karlova

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

www.lf2.cuni.cz [aktuální verze]

Informace o fakultě pro studenty a uchazeče o studium. Obsahuje aktuality o dění na fakultě a o vědecké činnosti fakulty.

Vydavatel: Univerzita Karlova

3. lékařská fakulta : Univerzita Karlova

www.lf3.cuni.cz [aktuální verze]

Informace o fakultě pro studenty, uchazeče o studium a doktorandy. Obsahuje aktuality o dění na fakultě a o vědecké činnosti fakulty.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Biomedical Papers

biomed.papers.upol.cz/ [aktuální verze]

Odborný časopis v angličtině zaměřený na biomedicínské obory, klinické případové studie a aktuální zdravotní problémy. Dostupné též v tištěné podobě, plné texty dostupné od roku 1998.

Vydavatel: Univerzita Palackého

Braunoviny : aktuální informace ze Skupiny B. Braun

braunoviny.bbraun.cz [aktuální verze]

Časopis poskytující aktuální informace ze světa zdravotnictví. Dostupné též v tištěné podobě, plné texty dostupné od roku 2005.

Vydavatel: B. Braun Medical

CEITEC : středoevropský technologický institut

ceitec.cz [aktuální verze]

Projekt výstavby středoevropského vědecko-výzkumného centra, jehož cílem je vybudovat brněnský výzkumný prostor pro vědce z různých oborů a umožnit jim vytvářet nové inovativní projekty ve spolupráci s průmyslem.

Vydavatel: Masarykova univerzita

Česká společnost AIDS pomoc

www.aids-pomoc.cz [aktuální verze]

Stránky společnosti pomáhající řešit každodenní situace HIV pozitivních občanů. Součástí informace o stacionáři Dům světla, poradna, nabízené služby.

Vydavatel: Česká společnost AIDS pomoc

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

csum.cz [aktuální verze]

Česká společnost pro ultrazvuk v lékařství a biologii je členem Evropské federace společností pro ultrazvuk v lékařství a biologii (EFSUMB) se sídlem v Londýně. Za více než 25 let své existence uspořádala společnost jako hlavní pořadatel nebo spolupořadatel 2 mezinárodní konference (UBIOMED), 14 národních konferencí a 1 mezinárodní doškolovací kurz v abdominální ultrasonografii v rámci akce EUROSON SCHOOL. Vedle toho uspořádala několik seminářů a menších doškolovacích akcí.

Vydavatel: Česká společnost pro ultrazvuk v lékařství a biologii

Clinician and Technology Journal

ojs.cvut.cz/ojs/index.php/CTJ/ [aktuální verze]

Odborný časopis věnující se lékařství, medicíně, použití lékařských přístrojů a techniky.

Vydavatel: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Edukafarm : vzdělávání v oblasti OTC a Rx léčiv

www.edukafarm.cz [aktuální verze]

Informace o společnosti, seminářích, edukačních testech, klinické praxi a výzkumu. Součástí časopisy MediNews a FarmiNews

Vydavatel: Edukafarm

European Medical, Health and Pharmaceutical Journal

ojs.journals.cz/index.php/EMHPJ/ [aktuální verze]

Recenzovaný časopis v anglickém jazyce publikující výzkumné a odborné články z oblasti lékařství, zdravotnictví a farmacie.

Vydavatel: Central Bohemia University

Licence: CC BY 3.0

Forum zdraví.cz

www.forumzdravi.cz [aktuální verze]

Informace z různých oborů lékařství, součástí příběhy pacientů, recepty, cestopisy a praktické informace.

Vydavatel: Hinnerová, Šárka

1 2 3