Zobrazení: vizuální, textové

Akademie věd České republiky

www.avcr.cz [aktuální verze]

Hlavním posláním Akademie věd a jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd. Stránky obsahují informace vědě a výzkumu (výzkumné záměry vědeckých pracovišť, zahraniční spolupráce), sekci pro média (tiskové zprávy a konference, činnosti pro popularizaci vědy), možností vzdělávání, aktuality

Vydavatel: Akademie věd ČR

Albertina icome Praha

www.aip.cz [aktuální verze]

Webová stránka společnosti Albertina icome Praha (AiP), která patří k významným distributorům elektronických informačních zdrojů v České republice. Informace o společnosti, nabízených produktech a novinky z oblasti elektronických informačních zdrojů

Vydavatel: Albertina icome Praha

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR : AIVD

www.aivd.cz [aktuální verze]

Stránky profesní asociace zaměřené na vzdělávání dospělých. Obsahuje základní dokumenty, pravidla, jednací řád, tiskové zprávy, info o odborné literatuře. Součástí informace o pořádaných akcích, projektech.

Vydavatel: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

Asociace poradců pro pozůstalé

poradci-pro-pozustale.cz [aktuální verze]

Stránky asociace podporující poradentství pro pozůstalé. Součástí podmínky členství, nabídka seminářů, články na dané téma.

Vydavatel: Asociace poradců pro pozůstalé

Asociace středoškolských češtinářů

ascestinaru.cz [aktuální verze]

Stránky asociace sdružující středoškolské učitele češtiny. Informace o asociaci, odborné i další články, poradna. Součástí jsou obsahy a abstrakta časopisu Český jazyk a literatura

Vydavatel: Asociace středoškolských češtinářů

Licence: CC BY 4.0

Blog - Alena Gajdůšková (blog.iDNES.cz)

gajduskova.blog.idnes.cz [aktuální verze]

Blog političky zaměřený na problematiku vzdělanosti, sociální a environmentální odpovědnosti a , evropské integrace.

Vydavatel: Gajdůšková, Alena

Červená stužka

www.cervenastuzka.cz [aktuální verze]

Stránky informují o spolku Česká společnost AIDS pomoc, o finanční sbírce a o možnostech zapojení se do dobrovolnické činnosti.

Vydavatel: Česká společnost AIDS pomoc

Česká farmaceutická společnost

www.cfs-cls.cz [aktuální verze]

Stránky odborné nevládní organizace sdružující zaměstnance ve farmacii. Informace o společnosti, organizační struktuře, posláních a cílech.

Vydavatel: Česká farmaceutická společnost

Česká rada dětí a mládeže

www.crdm.cz [aktuální verze]

Informace o radě, která podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, součástí publikace a časopis Archa.

Vydavatel: Česká rada dětí a mládeže

Česká společnost klinické biochemie

www.cskb.cz [aktuální verze]

Informace z oboru biochemie a laboratorní medicíny, zahrnuje přehled odborných akcí, vzdělávacích kursů, platné legislativy apod.

Vydavatel: Česká společnost klinické biochemie

České centrum pro investigativní žurnalistiku

www.investigace.cz [aktuální verze]

Stránky centra zaměřeného na oblast investigativní žurnalistky, na školení a vzdělávací programy pro novináře, na nové trendy a inovace.

Vydavatel: České centrum pro investigativní žurnalistiku

CPVP prevence

prevence.cpvp.cz [aktuální verze]

Projekty zaměřené na včasnou péči sociokulturně znevýhodněným dětem. Součástí jsou témata a termíny školení, učební text přispívající k redukci k redukci rizikových a posílení ochranných faktorů podílejících se v na sociálním a emočním vývoji dětí

Vydavatel: Centrum pro veřejnou politiku

1 2 3 4 5 6 7