Zobrazení: vizuální, textové

Akademie výtvarných umění v Praze

www.avu.cz [aktuální verze]

Stránky významné umělecké vysoké školy. Informují o instituci, studiu, vědě a výzkumu a uměleckých událostech.

Vydavatel: Akademie výtvarných umění v Praze

Central Bohemia University Publishing

ojs.journals.cz [aktuální verze]

Webové stránky publikační činnosti Central Bohemia University. Obsahují časopisy European Journal of Business and Economics, European Journal of Business and Economics, Social and Natural Sciences Journal, Research Journal of Economics, Business and ICT a konferenční sborníky CBU International Conference Proceedings.

Vydavatel: Central Bohemia University

Centrum genderových studií

gender.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky odborného pracoviště FF UK. Součástí zdroje informace o historii centra, projektech, přednáškách, kurzech a vydaných publikacích.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Centrum genderových studií

Česká konference rektorů : ČKR

crc.muni.cz [aktuální verze]

Informace o organizaci - historii, struktuře a zasedáních. Součástí výroční zprávy, usnesení, aktuality a fotogalerie.

Vydavatel: Česká konference rektorů

Department of theoretical computer science and mathematical logic

ktiml.mff.cuni.cz [aktuální verze]

Informace o katedře, jejích zaměstnancích, studentech, výzkumu a výuce.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Katedra teoretické informatiky a matematické logiky

Elportál : e-learning na Masarykově univerzitě

is.muni.cz/elportal/ [aktuální verze]

Tipy, rady, výukové materiály a informace o e-learningu pro učitele a studenty Masarykovy univerzity v Brně

Vydavatel: Masarykova univerzita. Fakulta informatiky

Evropský polytechnický institut

edukomplex.cz [aktuální verze]

Web soukromé vysoké školy, na které lze studovat ekonomické studijní obory a informatiku. Součástí je i časopis Acta Moraviae.

Vydavatel: Evropský polytechnický institut

Fakulta sociálních věd : Univerzita Karlova

fsv.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky fakulty, která zajišťuje vzdělání v oboru společenské vědy, ekonomie, politologie, masmédia. Součástí informace o ústavu, studiu, údaje o výzkumu, vědecké a publikační činnosti.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd

FFUK PRAHA | Ústav pro archeologii

uprav.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky ústavu, který se zabývá teoretickou a praktickou výukou pravěké archeologie, raně středověké archeologie, archeologie vrcholného a pozdního středověku. Těžiště výuky je zaměřeno na Českou republiku v evropském kontextu, zejména středoevropském. Informace o ústavu, studiu a výzkumu.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Ústav pro archeologii

Fonetický ústav

fu.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky informují o ústavu, studiu a výzkumu v oblasti fonetiky.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Fonetický ústav

Indologický seminář

ujca.ff.cuni.cz/UJCA-142.html [aktuální verze]

Stránky informují o semináři, výuce a výzkumu v oblasti indologie. Součástí stránek je soubor elektronických textů v sanskrtu.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Indologický seminář

Kabinet informačních studií a knihovnictví

kisk.phil.muni.cz [aktuální verze]

Informace o studijních oborech, předpisech a vyučovaných předmětech. Součástí je fotogalerie z pořádaných akcí a zázemí Kabinetu

Vydavatel: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

1 2 3 4 5 6 7