Zobrazení: vizuální, textové

El dům

eldum.phil.muni.cz [aktuální verze]

Stránky projektu poskytují kvalitní výukový obsah a e-learningové know-how pro odbornou i laickou veřejnost.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Filozofická fakulta

Elportál : e-learning na Masarykově univerzitě

is.muni.cz/elportal/ [aktuální verze]

Tipy, rady, výukové materiály a informace o e-learningu pro učitele a studenty Masarykovy univerzity v Brně

Vydavatel: Masarykova univerzita. Fakulta informatiky

E-učitel : e-learning - elektronický učitel

zskaminky.cz/eucitel/index.php [aktuální verze]

Elektronický učitel zaměřený na matematiku a informatiku na základní škole. Stránky obsahují elektronické materiály pro předměty vyučující se od 5. do 9. ročníku.

Vydavatel: Základní škola, Brno, Kamínky 5

Information and Communication Technology in Education

konference.osu.cz/icte/ [aktuální verze]

Stránky konference určené zájemcům pro efektivní využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Součástí organizační informace, program.

Vydavatel: Ostravská univerzita

1