Zobrazení: vizuální, textové

Asociace knihoven vysokých škol České republiky

www.akvs.cz [aktuální verze]

Stránky obsahují seznam členů asociace, aktivity, výroční zprávy, zprávy ze zahraničních cest, archiv pořádaných akcí od roku 1995

Vydavatel: Asociace knihoven vysokých škol ČR

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Co nebylo v učebnici

www.conebylovucebnici.cz [aktuální verze]

Stránky projektu, který reaguje na aktuální potřebu participace formálních a neformálních vzdělávacích institucí v podpoře kompetenčního vzdělávání a celoživotního učení. Informace o projektu, vzdělávacích programech a zapojených subjektech.

Vydavatel: Centrum rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Licence: CC BY 4.0

Infogram : portál pro podporu informační gramotnosti

www.infogram.cz [aktuální verze]

Stránky projektu, jehož hlavním cílem je vytvořit online nástroje sloužící jako podpora rozvoje informačního vzdělávání na českých vysokých školách.

Vydavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Information and Communication Technology in Education

konference.osu.cz/icte/ [aktuální verze]

Stránky konference určené zájemcům pro efektivní využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Součástí organizační informace, program.

Vydavatel: Ostravská univerzita

Klub vysokoškolských knihovníků

www.klubvsk.cz [aktuální verze]

Stránky neformální skupinky vysokoškolských knihovníků přinášející informace o klubu, přednáškách a zprávy o činnosti.

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách

www.ivig.cz [aktuální verze]

Informace o zaměření a činnosti komise, seznam publikační činnosti a prezentace z odborných seminářů IVIG.

Vydavatel: Asociace knihoven vysokých škol ČR. Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Učímse.cz

www.ucimse.cz [aktuální verze]

Odborný internetový magazín z oblasti vzdělávání pro širokou skupinu vzdělavatelů, andragogů, manažerů pracujících s lidskými zdroji a laickou veřejnost

Vydavatel: VFM

1