Zobrazení: vizuální, textové

Centrum pro školní knihovny : CŠK

csk.npmk.cz [aktuální verze]

Cílem stránek je pomoci při tvorbě a vedení školní knihovny. Informace o budování a aktivitách školní knihovny, výchově k práci s informacemi a akcích.

Vydavatel: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Journal of technology and information education : JTIE

jtie.upol.cz [aktuální verze]

Recenzovaný vědecko-odborný časopis obsahující výsledky výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací z oblasti technické výchovy, informační výchovy a příbuzných disciplín.

Vydavatel: Univerzita Palackého. Katedra technické a informační výchovy

Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách

www.ivig.cz [aktuální verze]

Informace o zaměření a činnosti komise, seznam publikační činnosti a prezentace z odborných seminářů IVIG.

Vydavatel: Asociace knihoven vysokých škol ČR. Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách

Licence: CC BY-NC-ND 4.0
1