Zobrazení: vizuální, textové

Centrum pro školní knihovny : CŠK

csk.npmk.cz [aktuální verze]

Cílem stránek je pomoci při tvorbě a vedení školní knihovny. Informace o budování a aktivitách školní knihovny, výchově k práci s informacemi a akcích.

Vydavatel: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Národní pedagogická knihovna Komenského

www.npkk.cz [aktuální verze]

Informace o knihovně, jejích službách, Komeniologické literatuře a Sukově knihovně. Součástí stránek virtuální výstava, periodicky vydávané rešerše a monografie knihovny

Vydavatel: Ústav pro informace ve vzdělávání

1