Světový den boje proti desertifikaci a suchu


Světový den boje proti desertifikaci a suchu se slaví každoročně 17. června již od roku 1995. V současné době, kdy začínáme pociťovat důsledky našeho plýtvání a hledáme trvale udržitelný způsob hospodaření s vodou, je tento den více než důležitý. Prvním zdrojem, který bychom vám rádi představili, je odborný portál Vakinfo.cz, kde můžete najít aktuální informace z vodohospodářské oblasti.

Druhým webem je vzdělávací a informační portál Vodarenstvi.cz, který kromě mnoha zajímavých informací obsahuje i sekci pro školy s edukačními materiály ke stažení.
Výběr z katalogu stránek,
více v oborovém třídění

Vakinfo

Informace z oboru vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací.

Vydavatel: Medim


Vodarenstvi.cz

Zpravodajství zaměřené na vodárenství, vodárenský systém, kvalitu a ceny vody u nás i v zahraničí.

Vydavatel: Mauri
Webarchiv k 25.06.2019 obsahuje 385 TB dat. První dokument byl archivován 3. 9. 2001.Celkem jsme s autory uzavřeli 4291 smluv. Poslední aktuální smlouvy: