Světový den antikoncepce


26. září je od roku 2007 Světovým dnem antikoncepce. Upozorňuje na různé metody ochrany před těhotenstvím a pohlavně přenosnými chorobami. Ideální představou kampaně je společnost, v níž je každé dítě plánované/chtěné. K tomuto tématu vám představujeme dva zdroje. Prvním je obsáhlý web Sexuálně.cz. O sexu lehkovážně? Vážně? Informuje a vysvětluje různé mýty a nepravdy, které v oblasti sexuality stále panují.


Druhým zdrojem jsou webové stránky Hnutí pro život ČR. Jde o spolek, který se věnuje obnově společenského respektu k životu nenarozených dětí. Snaží se předcházet zbytečným potratům, pomáhat ženám, které se cítí být k potratům nuceny, a těm, které mají po potratu psychické potíže.
Výběr z katalogu stránek,
více v oborovém třídění

Sexuálně.cz

Stránky informující o partnerských vztazích, ženské a mužské sexualitě, antikoncepci, mateřství a dalším

Vydavatel: MeDitorial


Hnutí Pro život ČR

Informace o etických aspektech interrupce. Problematika je viděna především z hlediska katolické víry

Vydavatel: Hnutí Pro život ČR
Webarchiv k 14.11.2019 obsahuje 385 TB dat. První dokument byl archivován 3. 9. 2001.Celkem jsme s autory uzavřeli 4297 smluv. Poslední aktuální smlouvy: