Zobrazení: vizuální, textové

Journal of technology and information education : JTIE

jtie.upol.cz [aktuální verze]

Recenzovaný vědecko-odborný časopis obsahující výsledky výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací z oblasti technické výchovy, informační výchovy a příbuzných disciplín.

Vydavatel: Univerzita Palackého. Katedra technické a informační výchovy

1