Zobrazení: vizuální, textové

Information and Communication Technology in Education

konference.osu.cz/icte/ [aktuální verze]

Stránky konference určené zájemcům pro efektivní využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Součástí organizační informace, program.

Vydavatel: Ostravská univerzita

International Journal of Information and Communication Technologies in Education

periodika.osu.cz/ictejournal/ [aktuální verze]

Odborný časopis zaměřený na oblast informačních a komunikačních technologií jejich uplatnění ve vzdělávání. Plné texty od roku 2012.

Vydavatel: Ostravská univerzita. Katedra informačních a komunikačních technologií

1