Zobrazení: vizuální, textové

International Journal of Information and Communication Technologies in Education

periodika.osu.cz/ictejournal/ [aktuální verze]

Odborný časopis zaměřený na oblast informačních a komunikačních technologií jejich uplatnění ve vzdělávání. Plné texty od roku 2012.

Vydavatel: Ostravská univerzita. Katedra informačních a komunikačních technologií

MEFANET

www.mefanet.cz [aktuální verze]

Projekt zaměřený na budování a posílení spolupráce lékařských fakult ČR a SR při rozvoji výuky moderními informačními a komunikačními technologiemi. Součástí souborné práce, odborné články a bulletin MEFANETin.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Institut biostatistiky a analýz

1