Zobrazení: vizuální, textové

Antropologická studia : Fakulta humanitních studií

antropologie.fhs.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky studijního programu, jehož cílem je rozvádět a šířit antropologické poznání prostřednictvím výzkumu a výuky. Informace o programu, vyučujících, výzkumu a aktuálním dění.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Chytrá žába : projekt o.s. Žába na prameni

chytrazaba.cz [aktuální verze]

Stránky projektu, jehož cílem je vývoj, vytvoření a pilotní ověření kombinovaného vzdělávacího programu s využitím metody e-learnigu ke vzdělávání v oblastech souvisejícími s řízením a rozvojem obce a občanské společnosti.

Vydavatel: Žába na prameni

Co nebylo v učebnici

www.conebylovucebnici.cz [aktuální verze]

Stránky projektu, který reaguje na aktuální potřebu participace formálních a neformálních vzdělávacích institucí v podpoře kompetenčního vzdělávání a celoživotního učení. Informace o projektu, vzdělávacích programech a zapojených subjektech.

Vydavatel: Centrum rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Licence: CC BY 4.0

Digitální učební materiály RVP

dum.rvp.cz [aktuální verze]

Stránky obsahují digitální učební materiály, které mají pomoct pedagogům předškolního, základního a gymnaziálního vzdělání při výuce

Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání

Dům zahraničních služeb

dzs.cz [aktuální verze]

Organizace zajišťující školské, vzdělávací a další styky se zahraničím. Informace o organizaci, programech a aktualitách. Součástí časopis Krajiny češtiny

Vydavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dům zahraničních služeb

Eurodesk : evropská informační síť pro mládež

www.eurodesk.cz [aktuální verze]

Webová prezentace evropské informační sítě informující o vzdělávacích programech, studiu, práci, dobrovolnictví či cestování v Evropě.

Vydavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní institut dětí a mládeže

Fulbright

fulbright.cz [aktuální verze]

Komise podporující vzdělávací a vědecké výměny mezi ČR a USA. Informace o komisi, stipendiích, studiu v USA, amerických zkouškách a České asociaci Fulbrightova programu

Vydavatel: Komise J. Williama Fulbrighta

Impulsy

www.kjm.cz/casopis-impulsy [aktuální verze]

Časopis zaměřený na literaturu pro děti a mládež. Součástí ukázky z nových knih, náměty a inspirace pro besedy a vzdělávací programy.

Vydavatel: Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Institut celoživotního vzdělávání

www.icv.mendelu.cz [aktuální verze]

Informace o institutu, projektech, novinkách, mezinárodní vědecké konferenci ICOLLE a dalším.

Vydavatel: Mendelova univerzita. Institut celoživotního vzdělávání

Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR : IPPP ČR

ippp.cz [aktuální verze]

Informace o institutu, studiích, analýze diagnostických a intervenčních nástrojů, nové maturitě, vzdělávacích programech, nadání a péči o nadané

Vydavatel: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR

Krajina nejkrásnější učebnice

knu.cmelak.cz [aktuální verze]

Výukové projekty zaměřené na poznávání krajiny určené pro I. a II. stupeň ZŠ, střední školy a gymnázia

Vydavatel: Čmelák - Společnost přátel přírody

Metodický portál RVP

rvp.cz [aktuální verze]

Metodická podpora, která má pomoct pedagogům předškolního, základního a gymnaziálního vzdělávání při zavádění rámcových vzdělávacích programů do praxe

Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání

1 2