Zobrazení: vizuální, textové

Česká škola

www.ceskaskola.cz [aktuální verze]

Stránky zaměřené na základní a střední školství. Články se týkají školství, pedagogiky, právních otázek ve školství a využití výpočetní techniky ve školách apod.

Vydavatel: Computer Press

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Děti v dopravě

www.detivdoprave.cz/ [aktuální verze]

Stránky projektu zaměřeného na výchovu a vzdělávání dětí. Informace o tom, chránit děti před dopravními nehodami, jak je vychovávat a vzdělávat v oblasti dopravy. Součástí stránek metodický a didaktický materiál pro pedagogy.

Vydavatel: Centrum dopravního výzkumu

Digitální učební materiály RVP

dum.rvp.cz [aktuální verze]

Stránky obsahují digitální učební materiály, které mají pomoct pedagogům předškolního, základního a gymnaziálního vzdělání při výuce

Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání

Postavme školu v Africe

www.skolavafrice.cz [aktuální verze]

Jedná se o stránky projektu organizace Člověk v tísni, jehož cílem je každoročně získat finanční prostředky na stavbu základních škol v Etiopii

Vydavatel: Člověk v tísni

Rovné příležitosti v pedagogické praxi : : vzdělávací projekt občanského sdružení Žába na prameni

rppp.cz [aktuální verze]

Stránky projektu organizace Žába na prameni, jehož cílem je zavádění genderově senzitivní výuky do základních škol.

Vydavatel: Žába na prameni

TEREZA, vzdělávací centrum

www.terezanet.cz [aktuální verze]

Stránky vzdělávacího centra zaměřeného na environmentální vzdělávání a výchovu dětí a pedagogických pracovníků. Základní informace o instituci, programech, akcích.

Vydavatel: TEREZA, vzdělávací centrum

Licence: CC BY-NC 4.0

Zakatedrou.cz

zakatedrou.cz [aktuální verze]

Internetový měsíčník pro pedagogy 1. stupně základních škol, který zprostředkovává informace o možnostech zlepšování a zkvalitňování výuky.

Vydavatel: Redakce Zakatedrou.cz

Licence: CC BY 4.0

Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov

www.strupcice.cz [aktuální verze]

Školní web informující o škole, třídách, Strupčicích a aktuálním dění. Součástí učební materiály a školní časopis Lunáček.

Vydavatel: Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov

Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 : škola samostatně zřízená pro žáky se zdravotním postižením

skolatachov.cz [aktuální verze]

Školní web informující o škole, třídách, projektech, vzdělávacích programech, školních akcích a aktuálním dění.

Vydavatel: Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Základní škola Bruntál, Okružní 38 : příspěvková organizace

www.zsbrok.cz [aktuální verze]

Školní web informující o škole, třídách, projektech, školních akcích a aktuálním dění. Součástí školní časopis Čtverka a vlastní videotvorba.

Vydavatel: Základní škola Bruntál, Okružní 38

Základní škola Krnov : Janáčkovo náměstí 17,

zs5krnov.cz [aktuální verze]

Školní web informující o škole, její historii, třídách, úspěších žáků, žákovském parlamentu a aktuálním dění.

Vydavatel: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál

Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál

www.zsma.cz [aktuální verze]

Školní web informující o škole, její historii, projektech EU, městě Albrechtice a aktuálním dění.

Vydavatel: Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál

1 2