Pokud vidíte tuto stránku, tak v archivu nelze nyní vyhledávat. Některé linky vrátí chybu.

Pracujeme na jeho zprovoznění. Prosím zkuste načíst Webarchiv později.

 Zobrazení: vizuální, textové

Děti v dopravě

www.detivdoprave.cz/ [aktuální verze]

Stránky projektu zaměřeného na výchovu a vzdělávání dětí. Informace o tom, chránit děti před dopravními nehodami, jak je vychovávat a vzdělávat v oblasti dopravy. Součástí stránek metodický a didaktický materiál pro pedagogy.

Vydavatel: Centrum dopravního výzkumu

Odbory - online : poradenství pro ochranu vašich práv

odbory-online.cz [aktuální verze]

Obsahuje online právní poradnu na právní ochranu zaměstnanců a informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).

Vydavatel: Českomoravská konfederace odborových svazů

Policy Briefs VÚBP, v. v. i.

vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/policy-briefs-vubp-v-v-i/ [aktuální verze]

Časopis poskytuje stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

Vydavatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce

Státní veterinární ústav Olomouc

www.svuolomouc.cz [aktuální verze]

Web popisující organizační strukturu a nabídku služeb Státního veterinárního ústavu. Ústav mj. zajišťuje laboratorní diagnostiku zvířat, vody, léčiv, kosmetických přípravků a potravin.

Vydavatel: Státní veterinární ústav Olomouc

Výzkumný ústav bezpečnosti práce

vubp.cz [aktuální verze]

Stránky ústavu, který se zabývá vědeckým výzkumem v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Informace o ústavu, organizační struktuře, legislativě, projektech, konferencích, součástí periodikum Zpravodaj.

Vydavatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce

1