Pokud vidíte tuto stránku, tak v archivu nelze nyní vyhledávat. Některé linky vrátí chybu.

Pracujeme na jeho zprovoznění. Prosím zkuste načíst Webarchiv později.

 Zobrazení: vizuální, textové

BOZPinfo

bozpinfo.cz [aktuální verze]

Stránky se zabývají bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP) a ochranou životního prostředí v ČR, včetně související legislativy, se zaměřením na podnikovou sféru, státní správu a samosprávu, odbornou veřejnost i další uživatele především z řad malých a středních podniků

Vydavatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce

Česká asociace pro aktivity a práce ve výškách, z.s. : CRAA

www.craa.cz [aktuální verze]

Stránky české asociace pro práce a aktivity ve výškách, která se zabývá výcvikem a vzděláváním osob pracujících ve výškách a tvorbou odborných materiálů. Zveřejňují své odborné materiály, relevantní novinky, odkazy na další zdroje a informace ke kurzům.

Vydavatel: Česká asociace pro aktivity a práce ve výškách, z.s.

Odbory - online : poradenství pro ochranu vašich práv

odbory-online.cz [aktuální verze]

Obsahuje online právní poradnu na právní ochranu zaměstnanců a informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).

Vydavatel: Českomoravská konfederace odborových svazů

Policy Briefs VÚBP, v. v. i.

vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/policy-briefs-vubp-v-v-i/ [aktuální verze]

Časopis poskytuje stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

Vydavatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce

Safety 21 : měsíčník BOZP

www.safety-21.com [aktuální verze]

Měsíčník se věnuje tématu bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Vydavatel: Pracovní zdraví a bezpečnost

Výzkumný ústav bezpečnosti práce

vubp.cz [aktuální verze]

Stránky ústavu, který se zabývá vědeckým výzkumem v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Informace o ústavu, organizační struktuře, legislativě, projektech, konferencích, součástí periodikum Zpravodaj.

Vydavatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce

1