Zobrazení: vizuální, textové

Evropská kontaktní skupina

ekscr.cz/ [aktuální verze]

Stránky neziskové organizace, která prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a snaží se měnit zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě. Informace o organizaci a jejich projektech

Vydavatel: Evropská kontaktní skupina v České republice

Feminismus.cz : o ženách, mužích, feminismu a gender studies

feminismus.cz [aktuální verze]

Web zabývající se situací žen v České republice, ženskými organizacemi, rovnými příležitostmi, feminismem a gender studies

Vydavatel: Gender Studies

Gender a výzkum = Gender and Research

genderonline.cz [aktuální verze]

Webové stránky recenzovaného vědeckého transdisciplinárního časopisu genderových studií a feministické teorie. V časopise jsou publikovány stati v češtině nebo angličtině, které uplatňují genderovou či feministickou perspektivu v oboru sociologie, filosofie, politologie, historie, kulturních studií anebo v dalších sociálních a humanitních vědách.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Sociologický ústav

Genderová informační a tisková agentura - gitA

ta-gita.cz [aktuální verze]

Informační servis o problematice genderu, diskriminace žen a rovných šancí. Zvláštní pozornost je věnována tématu žen v politice

Vydavatel: proFem

Gender Studies

genderstudies.cz [aktuální verze]

Informace o organizaci Gender Studies, zabývající se otázkami vztahů mužů a žen a jejich postavením ve společnosti. Organizační struktura, aktivity, odborné texty, publikace a tiskové zprávy

Vydavatel: Gender Studies

Nové ženy : ženy i pro občanskou společnost

www.novezeny.eu [aktuální verze]

Jedná se o projekt sdružení Žába na prameni, který je určen především ženám po mateřské a rodičovské dovolené, které mají chuť zapojit se intenzivněji do života obce či okolí, v němž žijí

Vydavatel: Žába na prameni

Otevřená společnost

www.otevrenaspolecnost.cz [aktuální verze]

Informace o společnosti, která se zaměřuje na projekty v oblastech: přístup a participace občanů na správě věcí veřejných, reforma policejní služby, rovné příležitosti pro ženy a muže, kulturní politika, sociální vyloučení, sociální ekonomika. Informace o projektech, aktuality z jejich oblastí

Vydavatel: Otevřená společnost

ProEquality

www.proequality.cz [aktuální verze]

Centrum ProEquality je nezávislé a nepolitické centrum spojující v sobě výzkum a aktivismus zaměřený na prosazování rovných příležitostí žen a mužů v české společnosti i na mezinárodní úrovni. Slovník pojmů, seznam pořádaných seminářů, publikace podávající aktuální obraz vybraného tématu

Vydavatel: Otevřená společnost

Půl na půl : rovné příležitosti žen a mužů

www.rovneprilezitosti.cz [aktuální verze]

Stránky obsahují informace o projektu "půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů", jehož cílem je vývoj a prosazování nových nástrojů v boji proti všem formám diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Poradenství, informace pro zaměstnavatele, média a odbornou veřejnost

Vydavatel: Gender Studies

Rovné příležitosti do firem

zpravodaj.feminismus.cz [aktuální verze]

Zpravodaj sledující problematiku dodržování rovných příležitostí mužů a žen na pracovním trhu. Vedle genderové roviny je problém analyzován i z etnického hlediska

Vydavatel: Gender Studies

Rovné příležitosti v pedagogické praxi : : vzdělávací projekt občanského sdružení Žába na prameni

rppp.cz [aktuální verze]

Stránky projektu organizace Žába na prameni, jehož cílem je zavádění genderově senzitivní výuky do základních škol.

Vydavatel: Žába na prameni

Žába na prameni, o.s. : rozcestník hlavních aktivit a projektů

zabanaprameni.cz [aktuální verze]

Stránky sdružení, jehož cílem je osvěta a vzdělávání společnosti v oblasti rovnoprávnosti žen a mužů

Vydavatel: Žába na prameni

1 2