Zobrazení: vizuální, textové

Agentura pro sociální začleňování

www.socialni-zaclenovani.cz [aktuální verze]

Agentura usiluje o plnou integraci sociálně vyloučených obyvatel a zajištění rovného přístupu ke vzdělání, zaměstnání a sociálním službám a prevenci sociálně patologických jevů. Informace o spolupráci s obcemi a neziskovými organizacemi na místní úrovni

Vydavatel: Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách

Licence: CC BY-NC-SA 3.0

Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti : IVRIS

ivris.fss.muni.cz [aktuální verze]

Informace o vědecké činnosti Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti

Vydavatel: Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Karierní a pracovní poradenství

kappo.cz [aktuální verze]

Projekt na podporu sociální integrace a zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením. Zaměřuje se na pracovně-právní a kariérní poradenství a pomoc při zprostředkování zaměstnání

Vydavatel: Člověk v tísni

Likviduj! tour : www.ceskaghetta.cz : Gulo čar

ceskaghetta.cz [aktuální verze]

Webové stránky o problematice sociálně vyloučených skupin. Web vznikl i jako podpora hudebního turné skupiny Gulo čar, která se snažila v rámci koncertování na problematiku poukázat

Vydavatel: Člověk v tísni

Otevřená společnost

www.otevrenaspolecnost.cz [aktuální verze]

Informace o společnosti, která se zaměřuje na projekty v oblastech: přístup a participace občanů na správě věcí veřejných, reforma policejní služby, rovné příležitosti pro ženy a muže, kulturní politika, sociální vyloučení, sociální ekonomika. Informace o projektech, aktuality z jejich oblastí

Vydavatel: Otevřená společnost

Polis : podpora sociálně - integračních politik a služeb

epolis.cz [aktuální verze]

Informace o projektu na podporu sociálně integrační politiky měst. Snaha o řešení fenoménu nové chudoby

Vydavatel: Člověk v tísni

Programy sociální integrace

integracniprogramy.cz [aktuální verze]

Informace o projektu organizace Člověk v tísni, který se zabývá problematikou sociálního vyloučení a integrace vyloučených v ČR

Vydavatel: Člověk v tísni

1