Zobrazení: vizuální, textové

Blog jihočeské historie

jirilouzensky.txt.cz [aktuální verze]

Stránky o historii jižních Čech, zejména pak Vodňanska. Zahrnuty jsou informace o obyvatelstvu (exil, emigrace, vystěhovalectví, italští přistěhovalci), historii jihočeské železnice, literární tvorbě, obětech komunistického teroru v letech 1948 - 1989, přehled jihočeských římskokatolických duchovních

Vydavatel: Louženský, Jiří

Inkluzivní škola.cz : informační portál zaměřený na začleňování žáků-cizinců do českého vzdělávacího systému

www.inkluzivniskola.cz [aktuální verze]

Informace o začleňování cizinců do českých škol, migraci, češtině jako cizím jazyku, principech výuky a dalším. Součástí kazuistiky, studijní materiály a příklady dobré praxe.

Vydavatel: Meta - sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Licence: CC BY-NC 3.0

Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti : IVRIS

ivris.fss.muni.cz [aktuální verze]

Informace o vědecké činnosti Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti

Vydavatel: Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

International organization for migration : the migration agency

iom.cz [aktuální verze]

Webové stránky pražské pobočky Mezinárodní organizace pro migraci. Informace o vlivech migrace na vývoj společnosti

Vydavatel: Mezinárodní organizace pro migraci

Program migrace

www.migration4media.net [aktuální verze]

Stránky programu, jehož cílem je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku. Součástí užitečné informace pro migranty.

Vydavatel: Člověk v tísni

Společně k rozmanitosti : cesta - identita - soužití

spolecnekrozmanitosti.cz [aktuální verze]

Stránky programu usilujícího o vytvoření prostoru pro tolerantní a vstřícné soužití ve společnosti. Součástí informace o migraci, tiskové zprávy.

Vydavatel: NESEHNUTÍ Brno

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

www.unhcr.cz [aktuální verze]

Webové stránky shrnující problematiku postavení uprchlíků ve světě i v České republice a sledující informace o migraci a azylu. Diplomové a rigorózní práce, elektronické publikace, slovník základních pojmů, metodické materiály pro jednání s uprchlíky, aktuality z oblasti

Vydavatel: Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

1