Zobrazení: vizuální, textové

Czechkid

www.czechkid.cz [aktuální verze]

Czechkid je nástrojem pomáhající s výukou multikulturní výchovy v českých školách. Stránky se zabývají identitou a kulturními rozdíly ve společnosti

Vydavatel: Univerzita Karlova

Férová škola

ferovaskola.cz [aktuální verze]

Informace o projektu podporující a oceňující školy, které vytvářejí spravedlivé prostředí pro všechny děti. Součástí články právního blogu, zajímavé dokumenty o inkluzivním vzdělávání a dalším

Vydavatel: Liga lidských práv

Multikultura.cz

www.multikultura.cz [aktuální verze]

Stránky poskytující školám, pedagogům a studentům pedagogických fakult informace k zavádění a realizaci multikulturní výchovy na školách

Vydavatel: Liberecké romské sdružení

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Společně k rozmanitosti : cesta - identita - soužití

spolecnekrozmanitosti.cz [aktuální verze]

Stránky programu usilujícího o vytvoření prostoru pro tolerantní a vstřícné soužití ve společnosti. Součástí informace o migraci, tiskové zprávy.

Vydavatel: NESEHNUTÍ Brno

Varianty

www.varianty.cz [aktuální verze]

Stránky projektu organizace Člověk v tísni, jehož cílem je podpora multikulturní výchovy a výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Vydavatel: Člověk v tísni

1