Zobrazení: vizuální, textové

Férová škola

ferovaskola.cz [aktuální verze]

Informace o projektu podporující a oceňující školy, které vytvářejí spravedlivé prostředí pro všechny děti. Součástí články právního blogu, zajímavé dokumenty o inkluzivním vzdělávání a dalším

Vydavatel: Liga lidských práv

1