Zobrazení: vizuální, textové

Blog jihočeské historie

jirilouzensky.txt.cz [aktuální verze]

Stránky o historii jižních Čech, zejména pak Vodňanska. Zahrnuty jsou informace o obyvatelstvu (exil, emigrace, vystěhovalectví, italští přistěhovalci), historii jihočeské železnice, literární tvorbě, obětech komunistického teroru v letech 1948 - 1989, přehled jihočeských římskokatolických duchovních

Vydavatel: Louženský, Jiří

Encyklopedie dějin města Brna

encyklopedie.brna.cz [aktuální verze]

Historie města Brna, osob, událostí, ulic, škol, pamětních desek vztahujících se k Brnu, obrazová dokumentace

Vydavatel: Muzeum města Brna

Historie Litvínovska a okolí...

litvinov.sator.eu [aktuální verze]

Stránky o historii a současnosti Litvínovska obsahující dále informace z litvínovské kroniky, o významných občanech, přírodě a dalším

Vydavatel: Čtvrtníček, Josef

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Historie Oseka : oficiální stránky města

historie.osek.cz [aktuální verze]

Stránky o historii a současnosti Oseka. Informace o významných občanech, přírodě, památkách a historii okolních obcí. Součástí osecké kroniky a srovnávací fotografie.

Vydavatel: Město Osek

Historie Suchdola : městská část Praha-Suchdol

www.historiesuchdola.cz [aktuální verze]

Stránky věnované městské části Praha- Suchdol. Historické fotografie, památky, kronika a další historické údaje.

Vydavatel: Jánský, Josef

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Kronika Hluk

www.kronikahluk.cz [aktuální verze]

Informace o historii města, stavbách, osobnostech a folklóru. Součástí kroniky, vzpomínky obyvatel a pověsti.

Vydavatel: Město Hluk

Kronikář obce

kronikar.estranky.cz [aktuální verze]

Stránky o historii a současnosti obce Dlouhá Třebová, obsahují též místní báje a pověsti, informace o významných osobnostech, rodech a spolcích, videokroniku

Vydavatel: Lamplot, Martin

Neuhaus : nakladatelství

www.neuhaus.cz [aktuální verze]

Stránky nakladatelství obsahují časopis o historii a kultuře Jindřichohradecka, volně dostupné publikace, informace o zajímavých lidech se vztahem k Jindřichohradecku a prezentaci Jindřichova Hradce

Vydavatel: Neuhaus

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Osobnosti Moravy.eu

www.osobnosti-moravy.eu [aktuální verze]

Základní biografické informace o lidech, kteří se narodili, žili, studovali, tvořili či se nechali inspirovat Moravou.

Vydavatel: Ševčíková, Hana

Plzeňské ikony, aneb, Kdo jsou slavní muži, které Plzeň ovlivnila

www.plzenskeikony.eu [aktuální verze]

Projekt, jehož cílem je upozornit Plzeňany na to, jak zajímaví a inspirativní lidé kolem nich žijí a kdo se může stát v jejich životě pozitivním vzorem.

Vydavatel: Plzeň 2015

Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí

www.webareal.cz/pratelehistorie/ [aktuální verze]

Stránky o Veselí nad Lužnicí, jeho historii a významných osobnostech, součástí staré pohlednice, historické mapy a fotogalerie.

Vydavatel: Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí

Valašské Athény

divadloschod.cz/val.atheny/ [aktuální verze]

Stránky usilující o povznesení kultury a ducha Valašského Meziříčí, na kterých jsou mimo jiné k dispozici slovníky osobností východní Moravy a jazyka valašského

Vydavatel: Valašské Athény

1