Zobrazení: vizuální, textové

Březen měsíc čtenářů

www.brezenmesicctenaru.cz [aktuální verze]

Stránky společné březnové akce českých knihoven na podporu čtenářství.

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Celé Česko čte dětem

www.celeceskoctedetem.cz [aktuální verze]

Stránky projektu, jehož cílem je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže pomocí osvětové, výchovné, organizační a promoční činnosti.

Vydavatel: Celé Česko čte dětem

Impulsy

www.kjm.cz/casopis-impulsy [aktuální verze]

Časopis zaměřený na literaturu pro děti a mládež. Součástí ukázky z nových knih, náměty a inspirace pro besedy a vzdělávací programy.

Vydavatel: Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Malý tvořivec

www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec/ [aktuální verze]

Pracovní listy pro děti v knihovnách obsahují autorské listy různých kvízů, omalovánek, vystřihovánek, oblékaček, skládaček, labyrintů apod. Jejich cílem je podpořit tvořivost hlavně u dětí předškolních nebo dětí z nižších školních tříd, které chodí do knihovny.

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Noc s Andersenem

www.nocsandersenem.cz [aktuální verze]

Stránky projektu českých knihoven, který je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Děti stráví noc v knihovně a zažívají noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení.

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Týden knihoven ...

www.tydenknihoven.cz [aktuální verze]

Stránky krátkodobé celostátní akce knihoven, která má mimo jiné za cíl propagovat činnost a služby knihoven, upozornit na nové služby a zajímavé aktivity.

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

1