Pokud vidíte tuto stránku, tak v archivu nelze nyní vyhledávat. Některé linky vrátí chybu.

Pracujeme na jeho zprovoznění. Prosím zkuste načíst Webarchiv později.

 Zobrazení: vizuální, textové

Bulletin SKIP : Svaz knihovníků a informačních pracovníků

bulletinskip.skipcr.cz [aktuální verze]

Časopis Svazu knihovníků a informačních pracovníků informuje o aktuálním dění ve svazu a v knihovnách a přináší články z oblasti knihovnictví a dalších příbuzných témat. Plné texty od roku 1999.

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Česká informační společnost, o.s.

cisvts.cz [aktuální verze]

Stránky družení občanů, kteří pracují v některém z oborů zabývajících se vyhledáváním, uchováváním a zpřístupňováním informací odborného charakteru. Historie, stanovy, organizační řád, pořádané konference, odborné sekce a další informace.

Vydavatel: Česká informační společnost

Co venkovské knihovny umějí a mohou

venkovskeknihovny5.webnode.cz [aktuální verze]

Stránky tradičního vzdělávacího semináře, jehož cílem je vzájemné sdílení příkladů dobré praxe, načerpání nových informací z oboru knihovnictví a další. Informace o semináři, programu a dřívějších ročnících.

Vydavatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Čtenář : měsíčník pro knihovny

www.svkkl.cz/ctenar [aktuální verze]

Měsíčník pro práci s knihou je určen čtenářům veřejných i závodních knihoven a veřejným pracovníkům v knihovnictví.

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Čtěte knihy - jsou zdravé : vše okolo knih a knihoven

knihovnaskutec.bloguje.cz [aktuální verze]

Novinky z oblasti literárního dění, českých knihoven, projektů na podporu četby a dalších knihovnických aktivit.

Vydavatel: Městská knihovna Skuteč

Dotazy ke katalogizaci

katdotaz.nkp.cz [aktuální verze]

Databáze dotazů zaměřených na problematiku katalogizačních pravidel a standardizace.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

Guerilla Readers

www.greaders.cz [aktuální verze]

Informace o různých programech a kampaní na podporu čtenářství v českých knihovnách, které jsou vytvářeny metodou guerilla marketingu

Vydavatel: Guerilla Readers

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Ikaros : elektronický časopis o informační společnosti

www.ikaros.cz [aktuální verze]

Elektronický časopis primárně o informačních zdrojích, informačních službách a aplikacích. Dále se věnuje oblasti informační politiky a vzdělávání

Vydavatel: Ikaros

Informace pro knihovny : IPK

knihovnam.nkp.cz [aktuální verze]

Portál Národní knihovny poskytuje informace z oboru knihovnictví - legislativu a standardy, vzdělávací akce, programy, statistiky a další. Součástí stránky Knihovnického institutu a Knihovny knihovnické literatury.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

Knihotoč

knihotoc.cz [aktuální verze]

Projekt se zabývá volnou distribucí knih na veřejných místech s cílem zvýšit čtenářství. Aktuality, informace o plnění projektu a seznam partnerských institucí

Vydavatel: Občanské sdružení pro iliteraturu

Knihovna

knihovna.nkp.cz [aktuální verze]

Časopis obsahuje teoretické studie z oboru knihovnictví, informuje o úspěšných projektech českých a zahraničních knihoven. Jako obecný knihovnický časopis přináší zprávy z konferencí, seminářů a dalších knihovnických událostí a informuje o novinkách českých a zahraničních publikací z oboru.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

knihovna.cz

www.knihovna.cz [aktuální verze]

Rozcestník projektů zaměřených na rozvoj a inovaci služeb v knihovnách.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

Licence: CC BY 3.0 CZ
1 2 3 4 5