Zobrazení: vizuální, textové

Asociace inovačního podnikání ČR : AIP ČR

www.aipcr.cz [aktuální verze]

Informace o systému inovačního podnikání v ČR, národní inovační politice a strategii, regionální inovační infrastruktuře aj.

Vydavatel: Asociace inovačního podnikání ČR

Inovace.cz

inovace.cz [aktuální verze]

Webový portál zabývající se inovacemi a inovačním podnikáním. Obsahuje informace o možnostech ochrany průmyslového vlastnictví, o metodách a postupech při inovacích zaváděných do firemního prostředí a návodné informace pro založení podnikání

Vydavatel: Jihomoravské informační centrum

Inovace pohledem inženýra

www.inovace.estranky.cz [aktuální verze]

Informace o kategorizaci inovací, historií jednotlivého technického objektu a cyklu jeho života, historii techniky jako celku a vlivech na inovace technického objektu a techniky všeobecně.

Vydavatel: Pekař, Václav

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ

Inovace pro společnost

www.inovaceprospolecnost.cz [aktuální verze]

Informace o tom, co jsou to společenské inovace, aktuálním děním v této oblasti a pořádaných setkání.

Vydavatel: Respekt institut

knihovna.cz

www.knihovna.cz [aktuální verze]

Rozcestník projektů zaměřených na rozvoj a inovaci služeb v knihovnách.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

Licence: CC BY 3.0 CZ

Pražský inovační institut

www.prazskyinovacniinstitut.cz [aktuální verze]

Institut se snaží propojovat vzdělávání, veřejný prostor a podnikání v Praze. Informace o institutu, projektech, aktuálním dění. Součástí blog a tiskové zprávy ke stažení.

Vydavatel: Pražský inovační institut

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Strategické studie

www.strast.cz [aktuální verze]

Stránky obsahují publikace na téma inovací a nových technologií v oblasti českého výzkumu a vývoje. Součástí je i recenzovaný časopis Ergo vycházející od roku 2006

Vydavatel: Akademie věd ČR. Technologické centrum

Technologická agentura České republiky

tacr.cz [aktuální verze]

Úkolem agentury je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR. Informace o agentuře, programech, aktuality a organizované akce

Vydavatel: Technologická agentura ČR

Technologické centrum AV ČR

www.tc.cz [aktuální verze]

Webová prezentace Technologického centra Akademie věd České republiky

Vydavatel: Akademie věd ČR. Technologické centrum

Technologický profil ČR : databáze kontaktů pro spolupráci v inovačním podnikání

www.techprofil.cz [aktuální verze]

Databáze českých subjektů z oblasti inovačního podnikání, katalog inovačních produktů a informace o inovačním prostředí v ČR

Vydavatel: Asociace inovačního podnikání ČR

1