Zobrazení: vizuální, textové

AUC Geographica

karolinum.cz/en/journal/auc-geographica [aktuální verze]

Vědecký akademický časopis v angličtině zaměřený na širokou oblast geografie - ekologická geografie, regionální geografie, kartografie, geoinformatika apod. Časopis je dostupný od roku 2008.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Disparity : regionální disparity v územním rozvoji ČR - jejich vznik, identifikace a eliminace

disparity.vsb.cz [aktuální verze]

Webové stránky projektu, který si dává za cíl navrhnout teoretický, systémový a metodologický rámec pro lepší poznání a zmírňování regionálních rozdílů v České republice

Vydavatel: Vysoká škola báňská - TU. Ekonomická fakulta

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

frrms.mendelu.cz [aktuální verze]

Informace o fakultě, studiu, vědecké a výzkumné činnosti

Vydavatel: Mendelova univerzita. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Metodická podpora regionálního rozvoje

regionalnirozvoj.cz [aktuální verze]

Stránky slouží jako metodická podpora a zároveň jako platforma pro otevřenou diskuzi umožňující sdílení názorů a zkušeností z oboru regionálního rozvoje.

Vydavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Michal Stehlík : osobní www stránky

www.michalstehlik.cz [aktuální verze]

Osobní stránky Michala Stehlíka, od roku 2006 děkana Filozofické fakulty UK. Komentáře k aktuálnímu dění ve školství, informace o zajímavých projektech a dění v Jihočeském kraji a Dačicích.

Vydavatel: Stehlík, Michal

Národní klastrová asociace

www.nca.cz [aktuální verze]

Cílem asociace je koordinovaný a udržitelný rozvoj klastrových iniciativ a rozvíjení klastrové politiky v České republice na bázi koncentrace znalostí, zkušeností a expertízy pro posílení konkurenceschopnosti ČR. Součástí katalog českých klastrů, seznam evropských klastrových projektů s účastí českých partnerů,publikace o klastrech aj.

Vydavatel: Národní klastrová asociace

Národní síť místních akčních skupin České republiky

nsmascr.cz [aktuální verze]

Stránky společenství sdružující organizačně samostatné právnické osoby - místní akční skupiny - pracující formou komunitně vedeného místního rozvoje - metody LEADER ve prospěch venkova na území České republiky. Informace o sdružení, jeho činnosti a krajských sítích.

Vydavatel: Národní síť místních akčních skupin

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013

www.cz-pl.eu [aktuální verze]

Stránky programu, jehož cílem je přeshraniční spolupráce a rozvoj česko-polského příhraničí.

Vydavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Regionální rada : NUTS II Severovýchod

www.rada-severovychod.cz [aktuální verze]

Web Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod informuje o projektech, které byly podpořeny dotací EU, zveřejňují informace pro příjemce dotací a publikuje výstupy Regionální rady NUTS II Severovýchod.

Vydavatel: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

jihovychod.cz [aktuální verze]

Web Rady regionu soudružnosti Jihovýchod informuje o projektech, které byly podpořeny dotací EU, zveřejňují informace pro příjemce dotací a publikují výsledky Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Vydavatel: ROP Jihovýchod

Regionální rozvoj mezi teorií a praxí

www.regionalnirozvoj.eu [aktuální verze]

Posláním odborného recenzovaného časopisu je vytvořit odbornou platformu propojující akademickou sféru s širokou odbornou veřejností věnující se problematice regionálního rozvoje ve všech jejích aspektech.

Vydavatel: Civitas per Populi

RegionHranicko.cz

www.regionhranicko.cz [aktuální verze]

Stránky jsou společným portálem tří regionálních organizací (Mikroregion Hranicko, Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, Hranická rozvojová agentura) spolupracujících na rozvoji Hranicka. Informace o organizacích, jejich projektech, akcích a aktuálním dění.

Vydavatel: Mikroregion Hranicko

1 2