Zobrazení: vizuální, textové

AUC Geographica

karolinum.cz/en/journal/auc-geographica [aktuální verze]

Vědecký akademický časopis v angličtině zaměřený na širokou oblast geografie - ekologická geografie, regionální geografie, kartografie, geoinformatika apod. Časopis je dostupný od roku 2008.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Biologie. Chemie. Zeměpis.

bichez.pedf.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky odborného recenzovaného časopis zaměřeného na problematiku didaktiky přírodních věd. Obsahuje teoretické studie, historické studie věnované vývoji přírodovědného myšlení a vzdělávání, metodické studie věnované stávajícím i novým metodám aj.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Boleradice

boleradice.cz [aktuální verze]

O Boleradicích, místních institucích, turistice, akcích, součástí i časopisy Polehrad a Divadelní noviny

Vydavatel: Městys Boleradice

Česká geografická společnost

geography.cz [aktuální verze]

Informace o společnosti, aktualitách a akcích. Součástí časopisy Informace České geografické společnosti a Geografie - sborník České geografické společnosti.

Vydavatel: Česká geografická společnost

Geografická sekce : Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

geografie.natur.cuni.cz [aktuální verze]

Informace o sekci, studiu geografie, vědě a výzkumu, službách, katedrách, výzkumných záměrech, Geografické knihovně a Mapové sbírce.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta. Sekce geografie

Geografické rozhledy

geografickerozhledy.cz [aktuální verze]

Multioborové periodikum zaměřené na geografické a environmentální vzdělávání, které svým obsahem přispívá k vývoji a inovacím soudobé pedagogické praxe

Vydavatel: Česká geografická společnost

Geoportál : geografická data Prahy na jednom místě

www.geoportalpraha.cz [aktuální verze]

Informace o digitálních mapách, geografických datech ve správě hl. m. Prahy, mapových aplikacích, internetových mapových službách, souvisejících právních předpisech a dalším.

Vydavatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Geoscape : alternative approaches to middle-european geography

geo.ujep.cz [aktuální verze]

Elektronický časopis v angličtině zabývající se výzkumem krajiny v širším smyslu.

Vydavatel: Univerzita J. E. Purkyně. Přírodovědecká fakulta. Katedra geografie

GISportal.cz

www.gisportal.cz [aktuální verze]

Události, články, tiskové a bleskové zprávy z oblasti geografických informačních systémů dostupných na internetu.

Vydavatel: Pánek, Jiří

Licence: CC BY-NC-SA 3.0

Ikoktejl

czech-press.cz [aktuální verze]

Články z časopisů Koktejl a Everest o cestování, přírodě, vesmíru, vědě, turistice, horolezectví a dalším.

Vydavatel: Czech Press Group

Klaudyán : internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny

www.klaudyan.cz [aktuální verze]

Stránky časopisu, jehož cílem je rozvíjet holistické, historické a environmentalistické přístupy v geografii a napomáhat rozvoji historické geografie a environmentálních dějin.

Vydavatel: Česká geografická společnost

Latinská Amerika dnes : informace, zprávy a postřehy z Latinské Ameriky

latinskaamerikadnes.cz [aktuální verze]

Zajímavé články o dění, kultuře, historii a cestování v Latinské Americe. Součástí kvízy, pozvánky na zajímavé akce a bohatá fotogalerie

Vydavatel: Juřík, Ondřej

1 2