Zobrazení: vizuální, textové

Biologie. Chemie. Zeměpis.

bichez.pedf.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky odborného recenzovaného časopis zaměřeného na problematiku didaktiky přírodních věd. Obsahuje teoretické studie, historické studie věnované vývoji přírodovědného myšlení a vzdělávání, metodické studie věnované stávajícím i novým metodám aj.

Vydavatel: Univerzita Karlova

Biomach, výpisky z biologie

www.biomach.cz [aktuální verze]

Stránky tvořené studenty Přírodovědecké fakulty UK pokrývající učivo středoškolské biologie. Součástí stránek testy a doprovodné materiály.

Vydavatel: Macháček, Tomáš

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1